Informatie

Kortenbos is een van de vier wijken in de binnenstad van Den Haag. Het is vooral bekend als woonwijk rond het Westeinde ziekenhuis. Historisch gezien ligt hier de oude Geest nederzetting waar een deel van het oude Die Haghe naast het Binnenhof vorm kreeg. Den Haag is ontstaan doordat de graven van Holland hier hun hoofdwoning vestigden. Rondom dat grafelijk kasteel ontstond het dorp Den Haag. 

 

Op het plaatje de 'Geest nederzetting'  wat gezien wordt als oorsprong van 'Die Haghe"

Bron: De geschiedenis van Den Haag https://anemaa.home.xs4all.nl/ges/geschiedenis_den_haag.htm

Kortenbos gaat Los

Kortenbos Gaat Los heeft zich dankzij betrokken buurtbewoners, initiatieven en de inzet van WIJKZ met ondersteuning van welzijnswerk, de stichting en kunsthonk MIAW en de organisaties rond het Stadsklooster ontwikkeld tot een kleinschalig maar verbindend buurtfestival. Dit jaar met nog meer activiteiten om beter aan te kunnen sluiten bij de verschillende interesses van de inwoners van Kortenbos.

De organisatie en praktische uitvoering van Kortenbos Gaat Los is een gedeelde inspanning van een kerngroep van initiatiefnemers. De kerngroep bestaat dit jaar naast de bewonersorganisatie uit de vaste wijkpartners (WIJKZ met ondersteuning van Stichting Jeugdwerk, Stadsklooster –Stichting 448, MIAW), dit jaar nieuw aangevuld met Staedion en ondernemers en culturele instellingen en een aantal historische locaties zoals Het Spaansche Hof, Huis Dedel en De Haagse Toren.

Vanaf dit jaar onder de regie van Wijkorganisatie Kortenbos. Niet alleen om de samenwerkingen te intensiveren, maar vooral ook om de betrokkenheid van de bewoners van Kortenbos bij het wijkfestival en initiatieven in de buurt te vergroten.

Kortenbos Gaat Los vindt plaats op zaterdag 30 september 2023.

Op deze dag vinden op verschillende locaties activiteiten plaats in zowel de openbare ruimte als in de binnenruimtes.